Banqsoft Procasso er 100% skybasert innfordringsprogramvare spesialutviklet for stat og kommune i Norge. Systemet er enkelt å bruke da det har høy automatiseringsgrad og gir en stor effektiviseringsgevinst ved innkreving av kommunale avgifter og gebyrer.

Løsningen benyttes av de aller største kommunene i Norge, og halve Norges befolkning bor i kommuner som har Procasso som sitt verktøy for innfordring. Disse kommunene har dermed det mest effektive verktøyet som sikrer kommunale inntekter og økonomi til god tjenesteproduksjon.

Sammen med Lighthouse økosystem for kredittadministrasjon utgjør Banqsoft Procasso markedets ledende innfordringssystem – basert på den mest moderne, tilgjengelige teknologi for våre kunder.


Nøkkelegenskaper

  • Høy automatiseringsgrad
  • 100% Skybasert
  • Funksjonsrikdom

Største fordeler

  • Effektivt
  • Enkelt å bruke
  • Sikkert

Innfordringsløsningen Banqsoft Procasso hjelper kommunen med å få gode innfordringsresultater. Procasso tilbyr større funksjonsrikdom enn noe annet system på markedet. Systemet kan utvides med funksjonalitet spesialtilpasset kommunens behov. Vi tilbyr ett stort utvalg som effektiviserer både hverdag og resultater.

Integrasjoner

Sømløs integrering med økonomi- og ERP-systemer er en selvfølge. Det samme gjelder effektiv informasjonsutveksling med eksterne registere, samt å sikre fleksibilitet i kommunikasjonskanaler og betalingsmuligheter. Med Banqsofts åpne APIer skal du lete lenge etter mer integrert løsning for innfordring.

Automatisert og Effektivt

Banqsoft Procasso er det mest automatiserte, kostnadseffektive innfordringssystemet. Det vil gi store fremskritt i virksomhetens arbeid med digitalisering, samtidig som at produktiviteten øker og at regelmotoren minsker risikoen for menneskelige feil. 

Skalerbart for utvidelse av tjenestetilbud

Fleksibel tilpasning av system et gir både den lille og den store kommunen det beste verktøyet. Innfordring for andre avdelinger og samarbeidende kommuner er mulig, med selvbetjeningsløsninger og kraftige rapporteringsverktøy. Microsoft Azure-basert produksjon gir enorm kapasitet når det er nødvendig.

Enkelt å bruke og med store selvbetjeningsmuligheter

Du kommer raskt i gang med Banqsoft Procasso, som kan tilpasses din type bruker og hvilken rolle du har. Systemet er oversiktlig og du ser enkelt hva dagens oppgaver og oppfølginger er.

Web-baserte portaler for selvbetjening for både oppdragsgiver – andre avdelinger eller kommuner – og for skyldneren, gjør at både fordringshaver og skyldner kan lette mye av arbeidet til saksbehandleren. Kraftige rapporteringsløsninger kan legges ut på portalen. Enklere måter for skyldner å kommunisere eller betale øker løsningsgraden og betaling kan komme tidligere.

Innsikt og Rapportering

Standardrapporter og tilpassede rapporter kan vise dine resultater med et klikk. Vi har integrert Power BI og tilbyr datavarehus. Rapporter kan også distribueres periodevis eller legges tilgjengelig på selvbetjeningsportaler.

Etterlever lovverk og er svært sikkert

Banqsoft Procasso har en tilpasningsdyktig regelmotor som støtter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter. Med Azure Cloud Security tilbyr vi svært høy sikkerhetsstandard, blant annet med to-faktor autentisering. ISO-sertifiserte tjenester.

Fleksibel leveranse og kontinuerlig oppdatering

Banqsoft Procasso leveres som en SaaS-løsning (software as a service), 100% skybasert. Oppdatering og nyheter i løsningen leveres automatisk. Systemet er svært enkelt å drifte og vil gi god brukeropplevelse uten venting på installasjon av siste versjon.

Get in Touch With Us

Let us together look at what you want to achieve and the benefits that can help you get there, so you can make an informed decision. We are ready to answer any questions you may have.
Recaptcha er påkrævet.