Kristiansund kommune – i det digitale førersetet

Digitization, Municipalities, Debt Collection, Credit Management,

Få kommuner har et så digitalt tankesett og en gjennomføringsevne som Kristiansund kommune. Men så har de heller ikke en rådmann som Arne Ingebrigtsen. Alle kan ikke være så heldige, men her er det mye å lære for resten av kommune-Norge. For denne rådmannen deler villig av sine og den prisvinnende kommunens erfaringer. 

Veien hit hvor kommunen er nå har ikke bare vært enkel. Den tidligere næringslivslederen måtte først få orden på kommunens økonomi, før et strategidokument ble utarbeidet med planer som skulle settes ut i livet. Så sto valget mellom å ha tidkrevende endringsprosesser og pilottester, eller å gjøre raske, gjennomgripende tiltak i infrastrukturen. – Motstand får du uansett, så da er det like greit å røske av plasteret enn å dra det av sakte, sier han. Løsningen har altså vært å sørge for at Plan A har vært så godt forberedt og med minimal risiko, at Plan B har vært lite aktuell.

Enklere å passe på ett hvelv enn 5000 skattekister

– Vi flyttet fagsystemene og andre løsninger opp i skyen, ble kvitt alle unødvendige sikkerhetsmekanismer, men beskyttet selve tjenestene, forteller Arne. – Tidligere har det vært at man har beskyttet PC'ene, men PC'en er bare et verktøy. Det er tjenesten som er viktig. Så da flyttet vi på en måte all fokuset fra å "passe på 5000 skattekister til å passe på ett hvelv". Da er det jo mye lettere for oss å levere gode tjenester ut til innbyggerne. Vi har så bygget videre på den strategien. Alt du trenger for å jobbe hos oss er stort sett en nettleser, som har løsninger like sikre som nettbanken.

Kristiansund vil gi innbyggerne de tjenestene de fortjener. Det er viktig å få automatisert innkrevingstjenesten på samme lest som ellers i kommunen vår.

Arne Ingebrigtsen

Rådmann Kristiansund kommune

En ting er å sikre kommunens inntekter og forutsigbarhet, men på den andre siden så er det åpenhet for innbyggeren som skylder penger. Innsyn med en tjeneste som Min Side er veldig viktig.

Råd til andre kommuner
– Det er verdt det (... å digitalisere som Kristiansund har gjort). Det er ellers viktig å ha et helhetsperspektiv for hele administrasjonen, hele avdelingen eller hele kommunen. Hvis alle er i samme båt er det lettere å få alle til å ro.

Mindre å gjøre i IT-avdelingen med skybaserte tjenester?
– Nei, vi leverer tvert imot flere IT-tjenester med samme antall ansatte. Omkringliggende kommuner kjøper IT-tjenester av kommunen, så de leverer til rundt 50.000 innbyggere. Folketallet i Kristiansund er på ca 24.000.

– Vi har nærmest sluttet å passe på PC'ene, men passer på at nettverket er oppe og står i steden. Nå rigger vi om til å forvalte integrasjonene mellom fagsystemene og forvaltning av data. Leverandørene våre må å spille godt sammen, men også vi må selv utvikle det vi ikke får en leverandør til å gi oss.

Kristiansund kommune er nå i en prosess der de flytter IT-personale over fra drift til utvkling. – Å bygge opp egenkompetanse er et viktig kapittel i den nye planen vår. Vi vil bli mindre leverandøravhengig. Mest for å se hvor langt vi kan dra dette her, avslutter Arne Ingebretsen.