Procasso-advokaten september 2021: Juridiske aspekter ved GJELDSORDNING

Procasso-advokaten tar for seg Gjeldsordning og belyser ulike juridiske problemstillinger som kommer i forbindelse med innkrevingen.Gjennomgangen varer i  60 minutter.Dette er gratis for medlemmer av Procasso Brukergruppe. Pris for ikke-medlemmer: 900,- kr pp.