IT-webinar for kommunal innfordring

Tekniske sider ved oppgradering til Procasso 10 vil bli belyst.

Påmelding

Banqsofts personvernerklæring finner du her.